HBR


Elérkeztek azok az idők, amikor életünk már elképzelhetetlen HBR-ek nélkül. Százával repdesnek körülöttünk, mi meg csak kapkodjuk a fejünket. Ezen az áldatlan állapoton változtat a világ első, történelmi jelentőségű HBR-gyűjteménye.

FAQ: Mi az a HBR?
FGA: Hárombetűs rövidítés.

Ha jók az értesüléseim, a HBR fogalmát valamelyik szellemes informatikus vagy júzer találhatta ki. Magától értetődően a legtöbb HBR-t mindenkor az informatika (ICT) termeli.
A HBR-ek története egyébként az ókorig nyúlik vissza, minek következtében semmi nem hiányzik ahhoz, hogy vizsgálatuk, rendszerezésük komoly tudományággá legyen fejleszthető. Az első latin betűs HBR-ek egyike lehetett a római oltárköveken megtalálható I. O. M., de ott vannak az ókori görög eredetre visszatekintő QED és etc. is, habár ezek talán inkább középkori kreálmányok.
A kor szellemének megfelelően ma már minden magára adó tudomány létrehozza a saját HBR-eit. HBR nélküli tudomány ma már nem komoly tudomány. A legkomolyabbak egyenesen HBR-rel nevezik el magukat. Jó példa erre az EMC. Sok HBR-t köszönhetünk a kémiának és az orvostudományoknak. Mivel haditechnikával sokat foglalkozom, a gyűjtemény HBR-jeinek már-már aránytalanul nagy része származik erről a területről. Ezen nem változtathatok a haditechnikai HBR-ek megtizedelésével, hanem csakis a másik oldalról, a teljes lista bővítésével lehet a problémát felszámolni. Ha a jövőben hagyományos népi hímzéstechnikák iránt kezdek érdeklődni, akkor bizonyára onnan is sok HBR-t fogok begyűjteni. Ha sok ilyesfajta témát találok, nem lesz többé a haditechnika túlreprezentálva a gyűjteményben.

A tagság feltételei:

Gondolkoztam azon, hogy szó szerint vett rövidítéseket felvegyek-e a listára. A HBR-gyűjteménynek valójában mozaikszavak (azon belül betűszavak) gyűjteményének kellene lennie. Végül megkegyelmeztem a sima kis rövidítéseknek is, hogy minél nagyobb lehessen a választék.
A HBR-ek helyesírásával nem akartam foglalkozni, sokszor nem is egyértelmű, mi kis és mi nagy betű, kell-e, és hová kell pont. Az alkalmazott egységes forma mellett szól, hogy így könnyebben megtaláljuk, amit keresünk.

Rövidítésjegyzék:

frfrancia
japjapán
némnémet
ololasz
ororosz
spspanyol
ún.úgynevezett

Ahol a nyelvet nem határoztam meg, ott a magyar, az angol és a latin közül lehet választani.

Nagyon sok köszönet jár annak a jópár embernek, akik segítettek nekem újabb és újabb HBR-ek küldésével.