Első pont | 1st point
észak | North °  /  ° '  /  ° ' "  
dél | South
kelet | East °  /  ° '  /  ° ' "  
nyugat | West


Második pont | 2nd point
észak | North °  /  ° '  /  ° ' "  
dél | South
kelet | East °  /  ° '  /  ° ' "  
nyugat | West


legfeljebb | not more than kilométer | kilometres, mérföld | miles
  legalább | at least kilométer | kilometres, mérföld | miles

Ez a kis program a Földön koordinátáival megadott két pont felszínen mért közelítő távolságát határozza meg. Az eredmény pontatlan, mivel feltételezi, hogy a Föld gömb alakú. A program a számításhoz az egyenlítői (6378 km, azaz 3963 mérföld) és a sarki sugarat (6357 km, azaz 3950 mérföld) használja. Az egyenlítői adja a legfeljebb, a sarki a legalább értéket. Az adatbevitelnél meg kell adni, hogy melyik félgömbön van a pont. A koordináták háromféle formátumban is megadhatók: fok; fok és perc; fok, perc és másodperc. Tizedesvesszőnek pontot kell használni (pl. 47° 12.458'). A négy koordináta formátuma nem kell megegyezzen. | This tiny program computes the approximate distance between two points on the surface of Earth given their coordinates. The result is not accurate because the method used assumes that the Earth is spherical. The equatorial (6378 kilometres, or 3963 miles) and the polar radius (6357 kilometres, or 3950 miles) are used for the computation. The equatorial gives the 'not more than' and the polar gives the 'at least' value. When entering a coordinate the corresponding hemisphere has to be chosen. One can choose between three different formats for entering a coordinate: degrees; degrees & minutes; degrees, minutes & seconds. For decimal point a single dot has to be used (e.g. 47° 12.458'). Input formats of the four different coordinates do not need to be the same.

[Vissza | Back]